Rexx SOFTWARE
for green office www.rexx.rs
Rexx SOFTWARE
Dokumentacija

RexxSOFTWARE

  • za uređen sistem dokumentacije
  • za upravljanje poslovnim procesima
  • za efikasno i kvaliteno poslovanje

- siguran put ka „Zelenoj kancelariji“,
kancelariji bez papira -

Rexx SOFTWARE
Rexx DOCUMENTUM Rexx SOFTWARE Rexx ARHIVA Rexx SOFTWARE Rexx InFAKTURE
Operativna poslovna i tehnička dokumentacija
Kreiranja, obuhvat, evidentiranje, klasi- fikacija, distribucija, upravljanja tokom obrade kao i arhiviranja Predmeta i Doku-
Rexx DOCUMENTUM
menata. Visok stepen automatizacije obrade. Ubrzano smanjivanje upotrebe papira.
 
Elektronsko arhiviranje dokumenata
Elektronsko arhiviranje dokumenata. Osigurano očuvanje pravne verodosto -
Rexx ARHIVA
jnosti dokumenata.
Minimalna papirna arhiva.


 
Obuhvat, sistematizacija, obrada i arhiviranje Ulaznih Faktura
Obuhvat – skeniranjem, XML ili ..., sistematizacija u Dosijea, upravljanje
Rexx InFAKTURE
tokom obrade, obrada – PDV-a, plaćanje, minimum papira.


AKTUELNO

Digitalni potpisElektronsko (Digitalno) potpisivanje dokumenata sa očuvanjem pravne verodostojnosti dokumenta predstavljaće veliki korak ka Zelenoj kancelariji i unapređenju efikasnosti poslovanja.

Detaljnije...

Rexx SOFTWARE
Rexx UGOVORI Rexx TEHNOLOGIJA Rexx ISO
Obuhvat, sistematizacija, obrada i arhiviranje Ugovora
Obuhvat – skeniranjem, XML ili ..., sistematizacija u Dosijea, upravljanje
Rexx UGOVORI
tokom obrade, obrada – PDV-a, plaćanje, minimum papira.


 
Kreiranje, ažuriranje i distribucija Tehničko-tehnološke Dokumentacije
Kreiranja, evidentiranje, klasifikacija i
Rexx ARHIVA
distribucija Tehničko- tehnološke doku-mentacije. Visok stepen automatizacije obrade. Min papira.
 
Kreiranje, ažuriranje i distribucija dokumentacije Sistema kvaliteta ISO9000/14000/18000/...
Kreiranja, evidentiranje, klasifikacija i
Rexx InFAKTURE
distribucija dokumen-tacije Sistema kvaliteta ISO... Visok stepen automatizacije obrade. Min papira.
SOFTWARE ZA FARMACIJU
Rexx SOFTWARE
Rešenja za potrebe farmacije Farmacija
Copyright © 2020 Rexx Software, NovaCom, Carice Teodore 26, Niška Banja; Tel: 381.18. 45 49 701; 062.360 750 rexxsw@gmail.com